Personlig Branding – dit vigtigste kommunikative våben

Du kan give dig selv en lang række fordele, hvis du er i stand til at kontrollere det indtryk, andre får af dig – Og det er netop det, Personlig Branding hjælper dig med.

Alligevel er der stadig en berøringsangst over for Personlig Branding – Og det skyldes den mig-mig-mig-misforståelse, der altid har klæbet sig til begrebet. Lad mig derfor starte med at rydde den af vejen. Personlig Branding handler ikke om at skabe et glamourøst billede af dig selv – det handler om at skabe et præcist billede af, hvem du er, og hvad du kan.

Det er en forventningsafstemning, der gør, at du ikke spilder tiden på mennesker, der ikke er interesseret i dine kompetencer. Med et tydeligt Personligt Brand finder du i stedet de helt rigtige professionelle relationer, der forstår og har brug for dine kompetencer, og derfor har positive forventninger til dig, før i taler sammen. Og hvordan gør du så det? Ved at personliggøre og skabe troværdighed om den værdi, du leverer til andre.

For mere end 20 år siden bliver Personlig Branding sat på verdenskortet – Og i dag er det mere relevant end nogensinde før

Personlig Branding betragtes som noget nyt og moderne, men i realiteten er det efterhånden en lidt småstøvet, men meget effektiv strategi, de færreste formår at udnytte. I 1997 skriver Tom Peters artiklen ’The Brand Called You’, der for første gang gør Personlig Branding populært.

“Regardless of age, regardless of position, regardless of the business we happen to be in, all of us need to understand the importance of branding. We are CEOs of our own companies: Me Inc. To be in business today, our most important job is to be head marketer for the brand called You.” – Tom Peters.

Tom Peters pointe er, at hvis du vil gøre dig gældende i erhvervslivet, er din vigtigste opgave at være markedsføringsansvarlig for dit eget brand. Siden Tom Peters i sluthalvfemserne sætter personlig branding på verdenskortet, er den digitale udvikling eksploderet, og det er din synlighed overfor kommende kunder, kollegaer, chefer, leverandører og ansatte også.

Og det er netop tilgængeligheden af dit Personlige Brand, der gør arbejdet med Personlig Branding mere relevant end nogensinde før. En amerikansk undersøgelse fra 2012 viser, at 45% googlede mennesker, før de lavede forretninger med dem. 45% fandt noget i deres onlinesøgning, der gjorde, at de ikke ville lave forretninger med personen. 56% har styrket deres beslutning om at gøre forretninger med en person på baggrund af deres søgning. I dag er det svært at forstille sig, at det digitale baggrundstjek af mennesker man potentielt skal have en professionel relation til ikke sker i endnu højere grad.

Samtidig med, at det er blevet lettere at finde informationer om personer, du arbejder med professionelt, er det også blevet lettere at kommunikere til mennesker, der kan være relevante for dit arbejde. DR’s seneste rapport om danskernes medievaner viser, at 78% af danskerne bruger sociale medier dagligt.

Indtoget af sociale medier betyder, at vi er alle blevet redaktionschefer på vores egne små medier, hvor vi har fået muligheden for at publicere indhold, der kan dele sig som ringe i vandet og nå et stort publikum.

Endelig aktualiseres Personlig Branding yderligere af den adfærd, en konstant informationsstrøm skaber. For det er ikke kun godt, at digitaliseringen har gjort det lettere at kommunikere, hver dag vælter der en lavine af information ned over os, og det har vi svært ved at sortere i. Mediesociologen John B. Thompson har i sin bog ‘Medierne og Moderniteten’ pointeret, at den umådelige variation og mangfoldighed af informationer, vi eksponeres for, kan skabe en form for desorientering hos os mennesker, og derfor søger vi mod folk, vi stoler på, når vi skal sortere i, hvad der er vigtigt – Så, hvis du er i stand til at skabe indhold, der gør komplekse ting enkle at forstå, vil der være et publikum, der drager nytte af din viden.

Tag kontrol over dit Personlige Brand

Hvis du overvejer, om det er tid til at få dig et Personligt Brand, har du misforstået noget. For du har allerede et Personligt Brand, om du vil det eller ej. Du skal derfor tage kontrol over dit Personlige Brand. Alle, der støder på dig, danner et indtryk af dig. Uanset om det sker ansigt til ansigt, som tilskuer til foredrag, på webinarer, på blogs, på sociale medier, gennem en podcast, i en avisartikel, i en mail, på TV, på din egen hjemmeside eller i en af internettets andre afkroge. Og selv, hvis du ikke er på Facebook, siger det noget om dig – Så er du bare én ud af fem voksne, der ikke har en profil på Facebook.

Det er vigtigt, at du er i stand til at skabe en sammenhæng på tværs af alle de snitflader, omverdenen støder på dig gennem. Ellers vil du fremstå som en person, der taler med flere tunger og dermed er utroværdig.

Den enkleste måde at sikre en sammenhæng er ved at kommunikere ærligt og oprigtigt samtidig med, at du skaber en strategi for din kommunikation, så du ikke bare taler om vind og vejr. Du skal gøre folk klogere uden at spilde deres tid på selvpromoverende blær.

Når du begynder at arbejde med Personlig Branding, er den første opgave at skabe en bevidsthed om, hvem du er, og hvilke talenter du besidder. Ved at forøge din egen selvbevidsthed bliver du i stand til forstå dit Personlige Brand, hvordan du adskiller dig fra andre, hvad du kan bidrage med, og I hvilken retning, du ønsker, dit brand skal udvikle sig. Først når fundamentet er på plads, kan du begynde at udvikle en strategi for, hvordan du gennem konkrete indsatser kan understøtte den ønskede udvikling af dit Personlige Brand.

Derfor skaber dit Personlige Brand tillid

Findes der en medieperson, du aldrig har mødt personligt, men du alligevel føler, at du kender og stoler på, som om han eller hun var en af dine nære venner?

Så er der tale om en Parasocial Relation. Begrebet blev introduceret af antropologen Donald Hortorn og sociologen R. Richard Wohl i en artikel, i det amerikanske tidsskrift Journal of Psychiatry i 1956. De definerer begrebet således:

The illusion of a face-to-face relationship with a media performer

I artiklen beskriver de, hvordan datidens massemedier TV, Radio og Film kan give publikum en illusion om forholdet til den optrædende foregår ansigt til ansigt. Men i dag giver det mening at folde begrebet ud til at rumme alle de medier, der sidenhen er blevet en indgroet del af vores verden.

Horton og Wohl fortæller, at vi gennem tiden kan opbygge et fortroligt bånd til mennesker, vi kun kender gennem medierne, og betragte dem som ven, rådgiver, trøster eller rollemodel. I artiklen citerer de den nu afdøde amerikanske TV-personlighed Dave Garroway, der siger:

Fremmede stopper mig ofte på gaden i dag, kalder mig Dave og synes at føle, at vi er gamle venner, som ved alt om hinanden.

Jo flere parasociale interaktioner, du er i stand til at skabe med dit ’publikum’, jo tættere vil publikums relation og tillid være til dig og dine kompetencer. Og den tillid er afgørende for, at de tager fat i dig, den dag de får brug for den ydelse, du tilbyder.

5 konkrete råd til dig, der vil arbejde med Personlig Branding

  • Skab en selvbevidsthed om dit personlige brand.
  • Lav en plan for, hvordan du kontinuerligt kan skabe og dele relevant viden.
  • Sørg for, at dine indspark ikke bidrager til den eksisterende overinformation, men gør publikum klogere uden at spilde deres tid.
  • Skab et hjemmesideunivers, der adskiller dig fra konkurrenterne og præsenterer dig for mennesker, der laver et digitalt baggrundstjek på dig, før de indgår i et samarbejde.
  • Sørg for, at der er konsistens og sammenhæng på tværs af alle platforme.