6 typer i mødet med personlig branding – Er du en af dem?

Personlig Branding lugter lidt af skamløs selvpromovering og blær. Det, mener jeg, er en stor misforståelse, og det kan du læse mere om her.

Denne misforståelse betyder dog, at det er en kommunikationsdisciplin, mennesker har holdninger til og ofte har behov for at positionere sig selv i forhold til.

Det har jeg oplevet gentagne gange. Gennem mit arbejde i PointTaken, hvor vi hjælper personer og virksomheder med at forløse værdien af personlig branding, men også i private sammenkomster har jeg lagt øre til mange opfattelser af Personlig Branding.

Det kunne lyde sådan her:

“Jeg ved ikke, om jeg vil trives med at gøre så meget opmærksom på mig selv”

“Jeg er normalt ikke typen, der har brug for at sætte mig selv i spotlightet”


“Jeg har aldrig prøvet sådan noget her, men jeg kan godt se idéen med det”


“Jeg gør det ikke for at folk skal se mig, jeg gør det fordi, at sagen er så vigtig”

“Personlig Branding er for selviscenesættene, og jeg er ikke på sociale medier”

Den sidste er min favoritkommentar, fordi den er selvmodsigende. Den tydelige positionering i at nævne, at man ikke er på sociale medier, er i sig selv selviscenesættende.

Lidt karikeret er der altid nogle bestemte typer, der går igen. Jeg har udvalgt seks af de mest typiske og oplistet fordelen og ulempen, der knytter sig til at arbejde professionelt med deres personlige brand. Måske kan du genkende dig selv?

Til sidst giver jeg 3 anbefalinger til, hvilken tankegang du skal anlægge for at få mest muligt ud af Personlig Branding.

1: Den forretningsstrategiske
Den forretningsstrategiske har gennemskuet, at der kan være tillidsskabende fordele i at have en klar profil og løbende eksponere deres målgruppe for den viden, de besidder. De forretningsstrategiske erkender egne begrænsninger, er ikke bange for at investere i deres Personlige Brand og opstiller både realistiske og tydelige mål fra starten af.

Fordel
De lytter til den professionelle rådgivning og gode argumenter, og formår samtidig at gøre indsatserne endnu skarpere med deres egen viden og forretningsstrategiske mindset. De arbejder tålmodigt og langsigtet for at nå deres mål, og de når dem ofte.

Ulempe
De har ofte travlt, og det kræver en minutiøs planlægning at lave en langsigtet strategi for, hvordan deres personlige brand skal løftes. Endelig vil de ofte gerne formidle komplekse budskaber, der er tidskrævende at gøre spiselige for deres målgruppe.

2: Den beskedne
Typisk meget kompetente mennesker, der har potentialet til at tilføre værdi gennem deres personlige brand, men i stedet siger ting som – Jeg kan ikke lide at blive kaldt ekspert – Jeg er i tvivl om, hvad jeg kan bidrage med, der kan hjælpe andre – Jeg er imponeret over, hvor meget du fik ud af at høre på mit sludder.

Fordel
Den beskedne formår ofte at forholde sig mere objektivt og sagligt til egne bidrag, og de har et godt udgangspunkt for at skabe en troværdig og autentisk fortælling om deres brand og kompetencer.

Ulempe
Udfordringen for den beskedne er, at man slet ikke opdager, hvor dygtige og værdiskabende de er, fordi de taler vigtigheden af egne indsatser og kompetencer ned.

3: Den egocentrerede
Dem, der går allermest op i, hvad andre tænker om dem, vil ofte ikke erkende det og stå ved deres egen personlige forfængelighed. Det kommer i stedet til udtryk gennem samarbejdet med andre, hvor de vil have en snobbet holdning til hvilke medier de vil tale med og en krakilsk tilgang til alt, der skrives om dem.

Fordel
De egocentrerede har et enormt drive og er meget optimistiske i forhold til, hvor meget eksponering, deres personlige brand berettiger dem til. De vil ofte ikke være bange for at prøve nye tiltag.

Ulempe
De har det med at overdrive vigtigheden af egne kompetencer og har svært ved at forholde sig sagligt til professionel rådgivning. De opsætter ofte urealistiske mål.

4: Den forsigtige
Bryder sig slet ikke om at gøre opmærksom på sin egen person, og vil helst leve i det skjulte. Den forsigtiges strudsstrategi er bare svær at efterleve i virkeligheden, for du sætter digitale fodspor på internettet, og hvis du ikke selv bidrager til, hvordan disse informationer fremstilles, taber du kontrollen med dit personlige brand.

Fordel
Det er svært at skuffe nogen, der ikke på forhånd har positive forventninger til dig og dit brand, men det vil i sig selv være svært at skabe en dialog med mennesker, der ikke har et kendskab til dig.

Ulempe
Den forsigtige går glip af de troværdighedsskabende og tillidsvækkende effekter, det giver, hvis omverdenen har et positivt kendskab til din person og faglighed.

5: Den virkelighedsfjerne
Denne type har det med at lave lidt skæve sammenligninger. Ofte er her tale om en leder eller ledende medarbejder, i en mindre dansk virksomhed, der gerne omtaler hans eller hendes virksomhed som den næste Apple eller Google – bare inden for deres branche. Den virkelighedsfjerne er tit forbløffet over omverdenens manglende interesse for deres virksomhed, fordi personen er blevet forblændet af de interne fortællinger om, hvor fantastiske de er.

Fordel
De ser mange potentialer af deres ydelse eller produkt. Samtidig tror de selv så meget på deres produkt eller ydelse, at deres egen begejstring vil blive opfattet som reel hos nogle af modtagerne af deres kommunikation.

Ulempe
De har svært ved at tænke langsigtet og vil ofte være utålmodige i forhold til at skabe resultater. Endelig kan de i nogles øjne fremstå utroværdige, fordi de har en urealistisk stor tro på betydningen af deres eget produkt eller ydelse. 

6: Den ideologiske
Sætter deres eget personlige brand i spil for en sag, der er større end dem selv. De betragter ikke personlig branding som en selvpromoverende kommunikativ indsats, men som en nødvendig indsats for at fremme deres sag.

Fordel
Disse mennesker har typisk et højere kald og derfor en kæmpe drivkraft for at få sat deres ting på dagsordenen. De bruger gerne den tid det kræver, hvis man f.eks. vil blive synlig i den offentlige debat.

Ulempe
Den ideologiske kan godt blive blind for nuancerne, og betragter netop deres sag som det vigtigste emne i stort set alle sammenhænge. Det gør, at de har svært ved at være realistiske i forhold til, hvilke indsatser, der skal prioriteres og hvilke der ikke skal.

3 anbefalinger til, hvordan du får mest ud af Personlig Branding
Alle 6 typer har forskellige fordele og ulemper knyttet til deres væremåde, men for at opsummere vil jeg her give mit bud, hvilke tre egenskaber, der er mest afgørende, hvis man vil have mest muligt ud af personlig branding.

1: Du tænker langsigtet og forstår værdien af at skabe positive forventninger hos potentielle kunder, før du taler med dem første gang.

2: Du er ambitiøs omkring dit Personlige Brand og prioriterer det kontinuerlige indholdsskabende arbejde i din kalender.

3: Du har selvindsigt og forstår, at Personlig Branding kun virker, hvis det er autentisk og rodfæstet i virkeligheden.

Selviscenesættende bonusinfo, hvor jeg giver lidt af mig selv:
Hvis jeg skal psykoanalysere mig selv – Og det har jeg besluttet mig for, at jeg skal. Så har jeg i mit eget forhold til Personlig Branding lavet rejsen fra ‘Den forsigtige’ til ‘Den forretningsstrategiske’.